Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Документи

 

 

 

 

Стратегия за развитие, може да видите ---> ТУК

 

 

 

Организация на учебния ден ---> ТУК

 

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище ---> ТУК

 

Програма - Обща подкрепа ДГ №49 "Боров кът" ---> ТУК

 

 

 

Стратегия за развитие ДГ №49 "Боров кът" 2020-2024г. ---> ТУК