Facebook

ДГ 49 Боров кът

Детска градина - Каменар

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

 

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

 

Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.

 

Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.

 

Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·  всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·  всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

 

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска -   психотерапевт, медиатор 

всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728 

 

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 

Детска градина № 49 "Боров кът" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

Дейност 1 "Допълнително обучение по български език"

   

   Детска градина № 49 "Боров кът" отваря врати през 1987 година с шест детски групи. Намира се в с. Каменар, Община Варна. Разположена е в близост до борова гора.


   Днес детската градина функционира с три групи: две групи - детска градина и една яслена група. В детското заведение се приемат деца от една до седем години, не само от село Каменар, но и от гр. Варна и съседни села.


   То предоставя отлични възможности за личностното развитие и социализация на детето, гарантирайки сигурност, спокойствие и уют, разнообразни дейности и многобройни контакти.