Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

 • 7-8.15 ч. – Прием на децата, дейност по интереси;
 • 8.15-8.30 ч. – Утринно раздвижване;
 • 8.30-8.50 – Закуска;
 • 9.00- 10.10ч. – Планирани педагогически ситуации;
 • 10.10 – 10.30ч. – Подкрепителна закуска;
 • 10.30 – 11.40 ч. – Игрова дейност, дейности по избор;
 • 11.40 – 12 ч. – Подготовка за обяд;
 • 12-12.30 ч. – Обяд;
 • 12.30-12.45 ч. - Подготовка за сън;
 • 12.45 - 15.15 - Следобеден сън;
 • 15.15 – 15.30ч. – Обличане и тоалет;
 • 15.30 – 15.45ч. – Раздвижване след сън;
 • 16 – 16.20ч. – Следобедна закуска;
 • 16.30 – 17.30 ч. – Непланирани педагогически ситуации;
 • 17.30 – 19 ч. - Игрова дейност и дейност по интереси, изпращане на децата.