Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Групи - Дневен режим

Ясла

  БОН – БОН

  • мед.сестри: Анжела Атанасова, Камелия Червенкова
  • Пом. възпитатели: Ценка Димитрова 

  МЕЧО ПУХ

  • ст. учител Петранка Петрова, ст. учител Мая Пейчева
  • Пом. възпитател  Златка Христова 

   ЦАР ЛЪВ

  • Ст учител Магдалена Гроздева, ст. учител Снежана Тодорова
  • Пом. възпитател Елена Юручкина