Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Нашият екип

Яслена група "БонБон" - м.с. Веселина Милева; помощник възпитатели - Маргарита Димитрова и Нели Ивелинова;

Разновъзрастова група "Мечо Пух" - старши учител Снежана Тодорова и учител Йоана Неделчева; помощник възпитател Златка Христова;

Подготвителна група "Мики Маус" - учители Елена Колева и Мирослава Найденова; помощник възпитател Елена Юрочкина