Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Нашият екип

   Зачитане уникалността и етническата принадлежност на всяко дете, възпитание в духа на българските традиции и добродетели на основата на съхраняване и развитие на неговата културна идентичност и гарантиране равен достъп и качествено образование.