Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Материална база

   Сградата на детската градина е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор с площадки за всяка група. 


Разполага с:

  • просторни и уютни помещения
  • отделни спални помещения
  • физкултурен салон
  • музикален салон
  • медицинско обслужване