Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Прием 2024/2025 учебна година

 

Детска градина № 49 "Боров кът" има свободни места за учебната 2023/2024 към 01.04.2024 г. година както следва:

Яслена група - деца, родени през 2021 и 2022 година - 4 деца;

Първа група - деца, родени през 2020 година - 8 деца;

Втора група - деца, родени през 2019 година - 7 деца;

Трета група - деца, родени през 2018 година - 11 деца;

Четвърта група - деца, родени през 2017 година - 10 деца.