Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Прием 2020-2021г.

 

Линк към сайта за прием

 

ПРИЕМ КЪМ 03.08.2020 ГОДИНА 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“

 

1 Яслена група нов прием – родени 2018/2019г. - 16

1/2 Първа група  нов прием – родени 2017г.  -      16

Втора група Деца родени 2016  –                              3

ПГ -5 годишни Деца родени 2015  –                        7

ПГ -6 годишни Деца родени 2014  –                       

 

ПРИЕМ КЪМ 07.08.2020 ГОДИНА 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“ 

 

1 Яслена група нов прием - родени 2018/2019г. -    15

1/2 Първа група  нов прием - родени 2017г.  -         15

Втора група Деца родени 2016  -                                 2

ПГ - 5 годишни Деца родени 2015  -                           6

ПГ - 6 годишни Деца родени 2014  -                  2

 

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 17.08.2020 ГОДИНА

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“

  

 1 Яслена група нов прием – родени 2018/2019г. -    14

1/2  Първа група  нов прием – родени 2017г.  -         15

Втора група Деца родени 2016  –                                  2

ПГ -5 годишни Деца родени 2015  –                             6

ПГ -6 годишни Деца родени 2014  –                             2

 

ПРИЕМ КЪМ 21.08.2020 ГОДИНА 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“

 

1 Яслена група нов прием - родени 2018/2019г. -    11

1/2 Първа група  нов прием - родени 2017г.  -         15

Втора група Деца родени 2016  -                                 1

ПГ -5 годишни Деца родени 2015  -                            5

ПГ -6 годишни Деца родени 2014  -                            2

 

ПРИЕМ КЪМ 28.08.2020 ГОДИНА 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“

 

1 Яслена група нов прием – родени 2018/2019г. -  10

1/2 Първа група нов прием – родени 2017г. -         15

Втора група Деца родени 2016 -                                0

ПГ -5 годишни Деца родени 2015 -                           5

ПГ -6 годишни Деца родени 2014 -                           1

 

ПРИЕМ 2020/2021 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“  

 

1 Яслена група нов прием - родени 2018/2019г. -        9

1/2 Първа група  нов прием - родени 2017г.  -          13

Втора група Деца родени 2016 -                                   0

ПГ - 5 годишни Деца родени 2015 -                             5

ПГ - 6 годишни Деца родени 2014 -                    1

 

ПРИЕМ 2020/2021 

Свободни места в ДГ № 49 „Боров кът“ към 14.09.2020г. 

 

1 Яслена група нов прием - родени 2018/2019г. -      9

1/2 Първа група  нов прием - родени 2017г.  -         12

ПГ - 5 годишни деца родени 2015  -                           5