Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

  • 7-8.15 ч. – Прием на децата, дейност по интереси;
  • 8.15-8.30 ч. – Утринно раздвижване;
  • 8.30-8.50 – Закуска;
  • 9.00- 10.10ч. – ЗРС;
  • 10.10 – 10.30ч. – Хранителна добавка;
  • 10.30 – 11.40 ч. – Игрова дейност;
  • 11.40 – 12 ч. – Подготовка за обяд;
  • 12-12.30 ч. – Обяд;
  • 12.30-12.45 ч. - Подготовка за сън;
  • 15.15 – 15.30ч. – Обличане и тоалет;
  • 15.30 – 15.45ч. – Раздвижване след сън;
  • 16 – 16.20ч. – Следобедна закуска;
  • 16.30 – 17.30 ч. – ЗНС;
  • 17.30 – 19 ч. - Игрова дейност и дейност по интереси, изпращане на децата