Facebook

ДГ 49 Боров кът

Детска градина - Каменар

Детска градина № 49 "Боров кът" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

Дейност 1 "Допълнително обучение по български език"

   

Детска градина № 49 "Боров кът" отваря врати през 1987 година с шест детски групи. Намира се в с. Каменар, Община Варна. Разположена е в близост до борова гора.


   Днес детската градина функционира с три групи: две групи - детска градина и една яслена група. В детското заведение се приемат деца от една до седем години, не само от село Каменар, но и от гр. Варна и съседни села.


   То предоставя отлични възможности за личностното развитие и социализация на детето, гарантирайки сигурност, спокойствие и уют, разнообразни дейности и многобройни контакти.